Vi får tyvärr inte säga så mycket.

Vi på Nirvara får tyvärr enligt lag inte säga så mycket om effekterna hos våra produkter. Detta då det enligt EU-lag får ett företag som säljer produkter inte göra några hälsopåståenden som inte har godkänts av EU och som ordagrant finns med i deras förordningar om godkända hälsopåståenden. Det här är såklart både positivt och negativt, den moderna vetenskapen är helt och hållet baserad på evidensbaserad vetenskap där alla studier behöver replikeras för att sedan kunna valideras som fakta och norm. Det här har många gånger i historian lett till att nya teorier helt och hållet har förkastats och förlöjligats för att sedan anses som fakta och som självklarhet.


Isolerade Molekyler

Den moderna farmakologin baseras idag nästan helt och hållet på att försöka isolera enskilda molekyler som sedan kan patenteras. Dessa isolerade molekyler ska sedan gås igenom dubbel placebo studier där det ska bevisas att de isolerade molekylerna ska ha bättre verkan än placebo. Väldigt många gånger så har de här isolerade molekylerna inte bättre eller lika bra verkan som placebo och godkänds inte. Placebo är ett mysterium för många forskare men kan enkelt förklaras genom kroppens egen inre kraft att läka. Våra kroppar har en otrolig kraft att läka och balanseras men vi måste också ha lite tillit och förståelse för den inre läkande kraften.


Plantor kan inte patenteras

Hur kommer det sig då att det har blivit en sådan jakt på isolerade patenterade molekyler? Plantor i sig kan inte patenteras då du inte kan patentera plantor i sin naturliga form. Plantor innehåller stora och breda spektrum av ämnen där alla dessa ämnen jobbar tillsammans i synergi i kroppen. Det här gör det extremt svårt för den evidens baserade vetenskapen att mäta och replikera i labbet denna synergi effekt av alla de här ämnen, utan att först isolera ut enskilda komponenter och studera dessa separat. Den moderna människan envisas mycket om att försöka göra bättre än naturen, men då man i gamla traditioner istället har sett mer till samspelet mellan människa och natur.


Samspelet mellan människa och natur
Sedan urminnes tider har människan haft ett nära förhållande med naturen, där plantorna har värderats för sin läkande kraft. Det går att se på stammar och urbefolkning än idag hur det gamla arvet av naturens kunskap har förts över från generation till generation. Vi går idag med raska steg mer och mer tillbaka till den gamla kunskapen då vi återupptäcker naturens läkande kraft.

Hur kan du söka kunskap?

Så hur ska vi vandra genom denna snåriga djungel av information och urskilja vad som är bra och vad som är dåligt, sant eller falskt. Det här är en fråga som vi på Nirvara ständigt ställer oss själva, och vi ser att det behövs mycket källkritik men också ett öppet sinne. Det är upp till var och en att söka efter information att för att bilda sig en egen uppfattning om vad som passar bäst just för en själv. Då vi som företag inte får länka till fakta eller andra studier med påståenden om hälsoeffekter så har vi här nedan lite tips på hur ni kan gå tillväga för att själva finna information.

Tips 1:

Använd Google eller andra sökfunktioner för att söka information, tips på sökord är:

Cannabinoider
Endocannabinoidasystemet
Hampa
Hampans latinska namn – Cannabis Sativa

Tips 2:

Använd PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ för att söka på publicerade vetenskapliga studier.

PubMed är en databas där alla publicerade vetenskapliga studier i världen hamnar. Vi är räknat att det finns över 20.000 publicerade studier om enbart cannabinoider och hampaplantan. Tips på sökord på PubMed är:

Cannabinoid
Cannabinoids
Endocannabinoid system
Hemp
Hampans latinska namn – Cannabis Sativa